Sündmuste kalender - 19-01-2018


Eesti Vabariik 100
Georg Lurich
Sündmuste kalender
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Tänased üritused
*Näitused
*Rakke Kooli lõpuaktus
Nädala eelinfo
25. nädal
24. nädal
Ametlikud teated
*Infot rongi- ja bussiliikluse sõidugraafikute kohta
*Teade ruumi väljaüürimisest
Infoleht
Infolehtede arhiiv
Kasutajatele
Kasutajanimi:

Parool:

Pea mind meeles
Unustasid parooli?
Registreeru kasutajaks
Sotsiaalmeedia
Facebook
Koostööpartnerid

19-01-2018

19-01-2018 toimuvad üritused

-üritus-:*Ürituste korraldamise koolitus
-aeg-:19.01.2018
-lisainfo-:19. jaanuaril kell 16.00 ürituste korraldamise koolitus Rakke noortekeskuses. Koolituse viib läbi noortekoolitaja Eli Sukles.

Info: Taimi Talpas-Taltsepp, tel 525 7561

-üritus-:*Põllumeeste seltsi õhtukool
-aeg-:19.01.2018
-lisainfo-:19. jaanuaril kell 18.00 põllumeeste seltsi õhtukool Georgi söögitoas.
Külaliseks on VMG vilistlane, keskkonnafüüsik ja atmosfääriuurija, Tartu Ülikooli emeriitdotsent Eduard Tamm.  Õhtu teemaks on Atmosfäär – meie suurim mõjutaja.

Osavõtt prii.
Info: Sven Kesler, tel 505 3340, sven@meyris.eu  

-üritus-:*Näitused
-aeg-:18.01.2018 -kuni- 30.06.2018
-lisainfo-:Väike-Maarja vallamaja II korruse koridori seintel on avatud õpetaja Maie Lepiku kunstiringis maalimist harjutava Tiiu Ahi tööde näitus.

Väike-Maarja seltsimajas on 30. maist kuni 4. septembrini avatud õpetaja Maie Lepiku kunstiringi (nii õpilaste kui täiskasvanute) tööde näitus. Info: seltsimaja, tel 326 1037, 5302 4437 Pilte näituselt

Väike-Maarja raamatukogus on 5. maist kuni 1. juunini avatud Karola Ainsari isikunäitus.
Tutvustus. Info: Kristel Lehtme, tel 325 5034 

Simuna rahvamajas on avatud näitused: "Simuna Naisteklubi 100; Simuna raamatukogu 100"; "Eesti Vabariik 100 Simunas". Info: Auli Kadastik, tel 323 7217

Rakke kultuurikeskuses on avatud Tiiu Tagametsa maalide näitus. Tutvustus Info: Rene Põllumaa, tel 5569 2792 

Näitusi saab külastada asutuste lahtiolekuaegadel.

-üritus-:*Korvpallivõistlus Rakke spordihoones
-aeg-:19.01.2018
-lisainfo-:Reedel, 19. jaanuaril kell 20.00 kohtuvad Rakke spordihoones Lääne-Virumaa Kossuliiga esiliigas SK Rakke ja Ilves Transport.

19-01-2018 lisatud uudised

-uudis-:Info elanike teenindamise kohta Rakke piirkonnas
-lisatud-:19.01.2018, 11:00
-sisu-:Teabespetsialist Piret Lükk võtab kodanikke vastu endises Rakke vallamajas aadressil Simuna tee 10: 
• E, T kell 8.00 -16.30
• K kell 12.00-16.30
• N kell 8.00 -17.00
• R kell 8.00 -16.00

Teabespetsialisti poole saab pöörduda telefonidel 326 0870 ja 510 3267 ning meiliaadressil piret.lykk@v-maarja.ee 

Teabespetsialisti peamiseks tööülesandeks on elanike esmane nõustamine ja oluliste teenuste kättesaadavuse tagamine. Ta annab nõu, kas küsimuse saab lahendada kohapeal või kuhu sellega peab pöörduma. Teabespetsialist võtab vastu avaldusi ja taotlusi, abistab vajadusel nende täitmisel ning suhtlemisel ja asjaajamisel riigiasutuste, kommunaalettevõtete ja teiste institutsioonidega (vajaliku info otsimine, vastavate blankettide väljatrükkimine ja abistamine täitmisel). Samuti võtab ta vastu sularahamakseid. Rahvastikuregistri toimingutest viib läbi elukohaga seotud menetlusi, edaspidi hakkab vormistama ka sünni- ja surmakandeid.


Sotsiaalosakonna töötajate vastuvõtuajad Rakkes:
(Simuna tee 10):

- Rakke piirkonna sotsiaaltöötaja Imbi Lõune:
esmaspäeviti kell 8.00-11.00;
neljapäeviti kell 14.00-16.00;
tel 326 0876, 529 6752

- Valla sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks ja lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo:
iga kuu 2. ja 4. teisipäeval kell 10.00-14.00

- Sotsiaaltööspetsialist Kersti Sepp:
iga kuu 2. ja 3. neljapäeval kell 8.30-14.00
Sotsiaaltööspetsialist nõustab, teeb toimetulekutoetusi, menetleb avaldusi.


Keskkonnanõuniku vastuvõtt Rakkes:
(Simuna tee 10)
26. jaanuaril ja 9. veebruaril kell 10.00-13.00 võtab Rakke teeninduspunktis kodanikke vastu keskkonnanõunik Leie Nõmmiste.
Kontaktinfo: tel 329 5756 või 5348 8787, leie.nommiste@v-maarja.ee   

Keskkonnanõuniku tegevusvaldkond: jäätmemajandus, heakord, tiheasustuse alade raieload, hulkuvad loomad, looduskaitse aladega seonduv, joogivee kvaliteet ja kalmistute hooldamine-arendamine.  

Korraldatud jäätmeveoga seonduvate probleemidega võib võtta otse ühendust jäätmevedaja Ragn-Sells AS-ga, kontakttelefon 606 0439 või virumaa@ragnsells.ee


Arendusnõuniku vastuvõtuajad Rakkes:
(Simuna tee 10)
Arendusnõunik Katrin Selbak on Rakke teeninduspunktis 26. jaanuaril ja 9. veebruaril kell 14.00-16.00 ning vajadusel ka mõnel teisel päeva, vastavalt eelnevale kokkuleppele.
Arendusnõunik nõustab eelkõige MTÜ-de esindajaid ja ettevõtjaid, aga teretulnud on ka kõik teised huvilised.

Arendusnõuniku tegevusvaldkond:
- valla eelarvest vabaühendustele ja ettevõtjatele eraldatavate toetuste taotluste koostamise nõustamine ja menetlemine;
- koostöö korraldamine vallas tegutseva kolmanda sektori ja ettevõtjatega, vastavate ümarlaudade korraldamine ja nõustamine; sh era- ja kolmanda sektori projektide kirjutamise ja juhtimise nõustamine ning alustavate ja tegutsevate ettevõtjate ja kodanikeühenduste baasnõustamine (ettevõtluse vormid, registreerimine äriregistris, nõutavad dokumendid, äriplaanide koostamine toetuse taotlemiseks kohalikust omavalitsusest, EAS-st, töötukassast jne)
- valla arendus-, ettevõtlus- ja investeerimisalase tegevusega seonduvate teabepäevade ja valla arengukava koostamise korraldamine.
Kontaktinfo: tel 329 5766, katrin.selbak@v-maarja.ee 

 
Lepingute sõlmimisest OÜ-ga Pandivere Vesi

Rakke Valla Kommunaalasutus lõpetab oma tegevuse alates 1.03.2018. Kõik asutuse bilansis olevad varad, mis on seotud vee- ja reoveemajandusega antakse 1.02.2018 üle OÜ-le Pandivere Vesi (100% Väike-Maarja valla omandis).

Selle tõttu peavad kõik vee- ja reovee teenuse tarbijad (majaühistud, eramud, asutused ja ettevõtted) sõlmima lepingud OÜ-ga Pandivere Vesi. Selleks tuleb ühendust võtta OÜ Pandivere Vesi tegevjuhi Gennadi Filippoviga, tel 523 8101, pandiverevesi@hot.ee , gennadi.filippov@v-maarja.ee  . Lepinguid saab sõlmida nii paberkandjal kui ka digitaalselt. Kortermajades korteripõhiseid lepinguid ei sõlmita.

Gennadi Filippov võtab tarbijate esindajaid vastu Rakkes (Simuna tee 10) neljapäeval, 25.01.2018 kell 14.00–17.00 ja vajadusel ka teistel päevadel, millest teatame ette.

Jaanuarikuu tarbimise eest tuleb veebruaris tasuda veel Rakke Valla Kommunaalasutuse arvele, edaspidi OÜ Pandivere Vesi arvele.

-uudis-:Vallavolikogu istung
-lisatud-:19.01.2018, 10:32
-sisu-:Väike-Maarja Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. jaanuaril 2018 kell 17.00 Väike-Maarja seltsimaja saalis.

PÄEVAKORD:
1. Väike-Maarja valla aasta tegija 2017 nimetamine – ettekandja Ene Preem
2. Tammiku Hooldekodu põhimääruse kinnitamine – ettekandja Ene Kinks
3. Koolieelsete lasteasutuste töötajate töötasu alammäärade kehtestamine – ettekandja Aare Treial
4. Väike-Maarja valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine, 1. lugemine – ettekandja Maie Tiits
5. Audiitori määramine – ettekandja Maie Tiits
6. Väike-Maarja valla hankekorra kinnitamine – ettekandja Peeter Rahnik
7. Väike-Maarja valla ehitusmääruse kinnitamine – ettekandja Peeter Rahnik
8. Hallatava asutuse tegevuse lõpetamine – ettekandjad Peeter Rahnik ja Kaarel Moisa
9. Kaugküttepiirkondade määramine Väike-Maarja vallas – ettekandja Kaarel Moisa
10. Rakke aleviku soojusmajanduse arengukava 2018-2028 kinnitamine – ettekandja Kaarel Moisa
11. Volikogu esindajate nimetamine – ettekandja Ene Preem
12. Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine – ettekandja Ene Preem
13. Revisjonikomisjoni liikme valimine – ettekandja Ene Preem
14. Vaideotsus – ettekandja Ene Preem

Info:
1) volikogu esimehe info
2) vallavanema info

Eelnõud

-uudis-:Ilmus jaanuarikuu valla infoleht
-lisatud-:19.01.2018, 15:45
-sisu-:Jaanuarikuu Väike-Maarja Valla Infolehte saab lugeda SIIN  

Palju tänu kõigile, kes jaanuarikuu infolehele kaastöid saatsid!

Veebruarikuu lehematerjal on oodatud 5. veebruariks meiliaadressil ilve@v-maarja.ee või vallavalitsuses, ruum 108.

Ilve Tobreluts
vallalehe toimetaja
329 5759