Sündmuste kalender - 25-04-2018


Eesti Vabariik 100
Georg Lurich
Sündmuste kalender
E T K N R L P
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Tänased üritused
*Näitused
*Orienteerumismäng "Ristmik"
*Vallavolikogu istung
Nädala eelinfo
17. nädal
16. nädal
Ametlikud teated
*2018. aasta hajaasustuse programm on avatud 9.04-11.06
*Infot rongi- ja bussiliikluse sõidugraafikute kohta
*Teade ruumi väljaüürimisest
Infoleht
Infolehtede arhiiv
Kasutajatele
Kasutajanimi:

Parool:

Pea mind meeles
Unustasid parooli?
Registreeru kasutajaks
Sotsiaalmeedia
Facebook
Koostööpartnerid

25-04-2018

25-04-2018 toimuvad üritused

-üritus-:*Näitused
-aeg-:18.01.2018 -kuni- 30.04.2018
-lisainfo-:Väike-Maarja vallamaja II korruse koridori seintel on avatud õpetaja Maie Lepiku kunstiringis maalimist harjutava Urve Salumäe tööde näitus.

Väike-Maarja raamatukogus on avatud näitus "Arhitektuur paberis ja paberist".
Info: Kristel Lehtme, tel 325 5034 

Simuna rahvamajas on avatud näitused: "Simuna Naisteklubi 100; Simuna raamatukogu 100"; "Eesti Vabariik 100 Simunas". Info: Auli Kadastik, tel 323 7217

Rakke kultuurikeskuses on avatud Tiiu Tagametsa maalide näitus. Tutvustus Info: Rene Põllumaa, tel 5569 2792 

Näitusi saab külastada asutuste lahtiolekuaegadel.

25-04-2018 lisatud uudised

-uudis-:Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad suurõppuse SIIL
-lisatud-:25.04.2018, 08:12
-sisu-:Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad sel kevadel 2.-14. mail suurõppuse Siil 2018, mis on taasiseseisvunud Eesti suurim õppus ja toob kokku enam kui 15 000 inimest üle Eesti. Õppusel osalevad kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, kaitseväelased, liitlased, politseinikud ja päästeametnikud. Õppuse peamine fookus on maakaitse nii konventsionaalse kui ka tavatu sõjapidamise raamistikus.

Õppuse esimeses etapis kuni 6. maini harjutavad Kaitseliidu kergejalaväekompaniid ja korrakaitseüksused koos Politsei- ja Piirivalveametiga sisejulgeoleku ülesannete täitmist, sealhulgas Naiskodukaitse toel elanikkonna evakuatsiooni läbi viimist. Naiskodukaitse üks olulisem ülesanne on õppuse raames korraldada evakuatsioonipunktide rajamine ja sealsete tegevuste sujuv korraldamine.

Õppuse teine etapp toimub 7.-14. maini peamiselt Lõuna-Eestis Võru- ja Valgamaal.

Oma haripunkti jõuab õppus Kirde-Eestis 4.-6. maini, mil Rakveres, Jõhvis, Väike-Maarjas, Türil ja Jõgeval on väljas suurel hulgal kaitseliitlasi ja ka teiste ametite esindajaid. Peamiseks tegevuseks on objektide valve, samuti viivad PPA ja KL läbi ühispatrulle ja seatakse üles vaatluspostid.

6. mail orienteeruvalt kella 8.30 kuni 15ni toimub suurem osa tegevustest Väike-Maarja ümbruses. Palume sealkandis liiklejatel arvestada võimalike ajutiste liikluskorralduste muudatustega ja järgida politseinike korraldusi. Niisamuti kasutatakse imitatsioonivahendeid (paukpadruneid ja lõhkepakette), mis võivad tekitada häirivat müra. Soovitame mürapelglikud koduloomad hoida võimalusel siseruumides.

Õppuse korraldajad panevad kodanikele südamele, et kui keegi leiab õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et tegu võib olla ohtliku esemega (näiteks lõhkemata jäänud lõhkepakett või muu taoline), siis kindlasti ei tohi seda ise puutuda. Kahtlase eseme leidmisel tuleb meelde jätta selle asukoht ja teavitada sellest kaitseväelasi/kaitseliitlasi või helistada telefonil 112.

Õppuste raames ei saa alati välistada ka kahjusid, mis võivad tekkida manöövrite ja harjutuste raames. Kui õnnetu juhuse tõttu saab õppuse käigus kannatada kellegi eraomand – auto, tee, põld, mets, aed vms, siis palub Kaitseliit viivitamatult fikseerida vahejuhtum ning võtta ühendust õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnaga, kellega koostöös juhtum lahendatakse. Järva malevas 717 9749, Jõgeva malevas 717 9699, Viru malevas 717 9649, Alutaguse malevas 717 9599.

PPA ja Kaitseliit tänavad Teid kannatlikkuse ja mõistva suhtumise eest, aidates kaasa suurõppuse turvaliseks kordaminekuks. 

-uudis-:ETKA Andras otsib aasta õppijat ja teisi kandidaate
-lisatud-:25.04.2018, 11:00
-sisu-:Täiskasvanud õppija nädala ehk TÕN raames tunnustatakse aasta õppijat, aasta koolitajat, aasta õppijasõbralikku tööandjat ja aasta õpitegu.


TÕN eesmärgiks on teavitada maakonna täiskasvanuid õppimisvõimalustest ja õppimise, enesetäiendamise vajalikkusest. Täiskasvanud õppija nädalat aitab ellu viia TÕN tugigrupp, mis koosneb õppeasutuste, Rajaleidja, töötukassa, KOV-ide jt täiskasvanuharidust ja elukestvat õpet toetavate asutuste esindajatest. Aasta parimate tunnustamine toimub alati täiskasvanud õppija nädala (TÕN) avaüritusel. Eelmise aasta sügisel sai TÕN 20-aastaseks. Nende aastate jooksul on saanud tunnustust õppijad, koolitajad, organisatsioonid, ettevõtted, õpiteod, raamatukogus, lasteaiad, omavalituses ja ettevõtjad.

Eelmisel, 2017. aastal oli Lääne-Viru maakonnas aasta õppija nominente 9 ning valituks osutus Mario Kupp, kes läbis töötukassa kaudu ettevõtluskoolituse, lõi oma ettevõtte, mis pakub korstnapühkimise ja pottsepateenust, tuleohutuse kaardistamist.

Aasta koolitaja nominente oli 4 ning valituks osutus Raivo Riim, kelle kohta võib öelda, et ta on Lääne-Virumaa hariduse ja kultuuri edendaja ja arendaja.

Õpiteo nominente oli 6, esile tõsteti TLÜ Rakvere Kolledži õpiteo – Hõbeakadeemia korraldamine - eakatele suunatud loengusari.

Aasta raamatukogu nominente oli eelmisel aastal kaks, valituks osutus Uhtna raamatukogu – eduka tegevuse eest kogukonna harimisel ja õppijate toetamisel.

Aasta koolitussõbralikuma organisatsiooni tiitli sai Tapa lasteaed „Pisipõnn“. Lasteaia arengukava on kooskõlas organisatsiooni ja töötajate arendamise vajadustega.
Kuna märkimisväärseid kandidaate oli palju, siis tunnustati mitmeid nominente ka eripreemiatega.

Täiskasvanuna uuesti õppima asumine nõuab sisemist motivatsiooni, enesekindlust ning igapäeva elu kõrvalt on see suur väljakutse. Meie ümber on aga inimesi, kes leiavad jõu ning aja, et erinevate takistuste kiuste uuesti õpinguid alustada. Kutsume üles selliseid inimesi märkama ja esitama, nagu ka tööandjaid, kes motiveerivad ja toetavad oma töötajate õpinguid või ettevõtmist, mis on väärt õpiteo nime kandma. Kindlasti on maakonnas ka täiskasvanute koolitajaid, kes väärivad esiletõstmist.

2017. aasta õppija tiitliga pärjatud Tarmo Tuuling omandas keskhariduse Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumis. Tõuke haridustee jätkamiseks andis poja sünd. “Isaks saades sain aru, et olen suur eeskuju oma lastele ning mul poleks mingit moraalset õigust nendelt nõuda koolis käimist, kui ma ise seda teinud pole,” põhjendas Tarmo Tuuling.

Konkurssi korraldava Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras Lääne-Viru maakonna TÕN koordinaatori Tiiu Säbeli sõnul innustavad õppijate lood teisi: „Elu näitab, et tunnustuse saanud õppijate lood on olnud paljudele inimestele julgustuseks ja innustuseks, et jätkata poolelijäänud õpinguid või alustada täiesti uue eriala omandamist.

Kandidaate saab esitada 31. maini 2018 veebilehel www.jällekooli.ee või www.andras.ee täites seal vormi. Aasta õppijaks esitatud kandidaatide seast valib žürii 16 kandidaati, kes pääsevad rahvahääletusele ning kõik inimesed saavad septembris anda hääle oma lemmiku poolt.

Tanel Padar, paljudele juba sügisest tuttava õpinguid jätkama kutsuva plakati pealt, kutsub ka nüüd tunnustama tublisid täiskasvanud õppijaid: „Hindan täna veel rohkem neid inimesi, kes on õpingud taas ette võtnud. See nõuab eneseületust, kuid annab hiljem elus oluliselt suurema valiku- ja tegutsemisvabaduse,” sõnas Padar.
Lisainfo:
Monica Marfeldt
monica@andras.ee
621 1670

Tiiu Säbel 
TÕN koordinaator Lääne-Virumaal 
Mob: 5885 3620, e-post: tiiu.sabel@rajaleidja.ee

-uudis-:Küsitlus: ootused metsanduse arengukavale
-lisatud-:25.04.2018, 11:39
-sisu-:Hea metsasõber!

Sügisel alustatakse uue metsanduse arengukava koostamisega. See kava paneb järgmiseks kümnendiks paika sihid, mille poole metsanduses riiklikult püüelda. Praegune avalik arutelu näitab, et huvi metsa vastu on suur. Paljud inimesed soovivad kaasa rääkida selles, milliseid lahendamist vajavaid probleeme nad näevad või milline peaks Eesti metsandus olema. Et metsanduse arengukava saaks nendele küsimustele vastata, pakub Keskkonnaministeerium kaasaarvamise võimalust kõigile soovijatele.

Selleks tehakse metsanduse arengukava alusuuringu raames küsitlus, mille ülesandeks on luua võimalikult laialdane ülevaade sellest, mida erinevad huvirühmad metsa puhul oluliseks peavad. Kogutud vastuseid koondatakse nii, et erinevad väljatoodud probleemid leiavad kajastamist. Oluline ei ole, mitu korda ühte ja sama probleemi välja tuuakse, vaid ülevaate laiahaardelisus.

Kaasa on oodatud arvama ettevõtjad, kodanikuühendused, teadlased, metsaomanikud, kultuuritöötajad, üksikisikud ja kõrvaltvaatajad – kõik, kes soovivad. Küsimustele tuleks vastata lühidalt ja n-ö oma sõnadega, nii, et tunnete end mõtteid väljendades vabalt. Arvamusavaldus võiks samas olla lühike ja konkreetne, jäädes umbes poole lehekülje piiresse.

Küsitluse leiate siit:
http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/metsandus/metsanduse-arengukava-alusuuring-huviruhmadelt-arengukavale  

-uudis-:Päästeameti inspektorid kontrollivad maikuu teisel nädalal tuleohutust kortermajades
-lisatud-:25.04.2018, 11:44
-sisu-:Päästeamet viib 7.–11. maini läbi kontrollkampaaniat, mille eesmärgiks on kontrollida korteriühistute tuleohutust ja evakuatsiooniteede läbitavust. Iga piirkonna inspektorid valivad kontrollitavad majad ise välja ja võtavad ühistutega eelnevalt ühendust.

Tegemist on Päästeameti sellel aastal teise kontrollkäiguga kortermajadesse. Jaanuaris toimunud kontrollkäigud näitasid, et kõige suuremaks probleemiks on kortermajade trepikodades hoitavad esemed, mis on ohtlikud ja vastuolus tuleohutusnõuetega. Tulekahju korral saavad esmapilgul ohutuina näivatest esemetest takistused, mis segavad operatiivset väljapääsu. Puudustega kortermaju oli talvise reidi ajal 72%, millest 95 korral alustati ka haldusmenetlust.

Eelmiste kontrollkäikude ajal oli korteriühistutel palju küsimusi, kus ja mida võib trepikojas hoida ja kuidas probleeme lahendada. Käesoleva teatega on kaasas joonised, millelt leiab vastused enimlevinud küsimustele ning saab teada, mis on korteriomaniku ja mis ühistu kohustused.

Kevadel ja suve hakul toimuvad paljudes ühistutes koristuspäevad ning üldkoosolekud. See on hea võimalus tuleohutusteemat tõstatada ja arutada näiteks võimaluse üle lapsevankrite ja jalgrataste hoiuruumi rajamiseks. Paljud korteriühistud on just kevadel otsustanud tellida suurema konteineri, kuhu saavad elanikud oma ebavajalikke asju viia. Vanematele majaelanikele tuleks seejuures kindlasti pakkuda abi, et ka nemad saaksid vajadusel oma vana mööblit või kodumasinad lasta ära viia.

Tuleohutuse teema on kõigi kortermaja elanike ühine mure, sest tuli ei tunne korteri piire.

Lauri Kool
Päästeamet, kommunikatsiooninõunik
e-post: lauri.kool@rescue.ee
tel 5383 4154
www.paasteamet.ee
www.facebook.com/paasteamet