Sündmuste kalender - 09-01-2018


Eesti Vabariik 100
Georg Lurich
Sündmuste kalender
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Tänased üritused
*Näitused
*Väike-Maarja Gümnaasiumi lõpuaktused
*Väike-Maarja Õppekeskuse lõpuaktus
Nädala eelinfo
25. nädal
24. nädal
Ametlikud teated
*Infot rongi- ja bussiliikluse sõidugraafikute kohta
*Teade ruumi väljaüürimisest
Infoleht
Infolehtede arhiiv
Kasutajatele
Kasutajanimi:

Parool:

Pea mind meeles
Unustasid parooli?
Registreeru kasutajaks
Sotsiaalmeedia
Facebook
Koostööpartnerid

09-01-2018

09-01-2018 lisatud uudised

-uudis-:Erametsakonsulent Aadu Raudla vastuvõtuajad Väike-Maarjas
-lisatud-:09.01.2018, 11:02
-sisu-:Erametsakonsulent Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu Väike-Maarja vallamajas üle nädala neljapäeviti kl 10-12.

Vastuvõtupäevad 2018. aasta esimesel poolel:
- 11. ja 25. jaanuar;
- 8. ja 22. veebruar;
- 8. ja 22. märts;
- 5. ja 19. aprill;
- 3., 17. ja 31 mai;
- 14. ja 28. juuni

Oodatud on kõik metsaomanikud metsandust puudutavate probleemidega (metsa uuendamine, hooldamine, raied, erametsaomanikele makstavad toetused).

Erametsaomanike nõustamine on riigi poolt toetatav. Kuni kolmetunnise nõustamise eest ei pea metsaomanik maksma (v.a transpordikulud, juhul, kui on vaja käia metsas).

Tel 524 8963, e-post: aadu.raudla@gmail.com  
Telefoni ja meili teel võib pöörduda teile sobival ajal.

-uudis-:Siseturvalisuse vabatahtlike rühmade ja nende toetajate tunnustamine
-lisatud-:09.01.2018, 11:32
-sisu-:Siseministeerium ootab ettepanekuid siseturvalisuse vabatahtlike rühmade ja nende toetajate tunnustamiseks. Kandidaate saab esitada 22. jaanuarini.
 
Abipolitseinikud, vabatahtlikud päästjad ja merepäästjad panustavad vabast tahtest oma isiklikku aega selleks, et Eesti oleks turvalisem koht. Nende roll turvalise ühiskonna tagamisel on asendamatu. Samuti on vabatahtlike töös ülioluline toetajate panus, nemadki aitavad kaasa siseturvalisuse tõstmisele. Sellepärast soovib siseministeerium igal aastal tunnustada vabatahtlike rühmi ning tänada vabatahtlikke toetavaid inimesi, ettevõtteid, asutusi ja ühinguid, kes panustavad meie riigi turvalisusesse.
 
Ettepanekud on oodatud nii üksikisikutelt kui ka organisatsioonidelt neljas kategoorias:
• Aasta vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm
• Aasta vabatahtlik merepäästeühing
• Aasta abipolitseinike rühm
• Aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetaja
 
Kandidaate saab esitada siseministeeriumi kodulehe veebivormi kaudu ja täiendava info ning statuudiga saab tutvuda siin: https://www.siseministeerium.ee/et/vabatahtlikud-2018  

Tunnustatuid õnnitletakse 27. veebruaril toimuval pidulikul vastuvõtul siseministeeriumis. 


-uudis-:Keskkonnaministeeriumi info muudatuste kohta õigusaktides
-lisatud-:09.01.2018, 12:54
-sisu-:Muudatused keskkonnavaldkonna õigusaktides 1. jaanuarist 2018

1. Ahvenapüügile päevalimiit
 
2018. aastal tohib harrastuspüüdja ööpäevas välja püüda kuni 15 kg ahvenat. Muudatuse eesmärgiks on piirata harrastajate poolt püütud kala ebaseaduslikku edasimüüki ehk n-ö. musta kalaturgu ja hoida ahvenavaru stabiilsena.
Loe lähemalt siit 
 
2. Püüdsid kala? Anna aru!
 
Uuest aastast peavad kalastuskaardi alusel kala püüdvad harrastuspüüdjad esitama püügiaruande. Kui eelmise kalendriaasta kohta on püügiaruandeid esitamata, uut kalastuskaarti ei väljastata. Püügiaruandlus on oluline osa kalavarude haldamisest, võimaldades saada ülevaadet kalasaakidest ehk püügikoormusest.
Loe lähemalt siit  
  
3. Koha alammõõt meres suureneb
 
Alates jääminekust 2018. aasta kevadest on koha alammõõdukskõikide püügivahenditega ja aastaringselt 46 cm. Nimetatud mõõt kehtib merel ja sinna suubuvates jõgedes nii kutselisel kui harrastuslikul püügil.
 
Koha alammõõdu tõstmise vajaduse kohta esitasid teadlased ettekanded juba 2015. ja 2016. aasta kevadistel kalurite koosolekutel. Alammõõdu tõstmine on vajalik kogu Eesti rannikumere kohavaru kaitseks, kuna osa potentsiaalsest kudekarjast püütakse välja enne, kui nad jõuavad esimest korda kudeda.
Loe lähemalt siit 

4. Vedelsõnnik kiiremini põllule
 
2018. aasta sügisel algab vedelsõnniku laotamise keeld 15. novembrist. Sellel sügisel algas see keeld veeseaduse järgi veel 1. detsembrist. Keeld on vajalik veekeskkonna põllumajandusreostuse eest kaitsmiseks.
Loe lähemalt siit 
 
5. Puhtam õhk: uued nõuded katlamajadele

Detsembri lõpus (19.12) jõustus määrus, millega karmistuvad nõuded keskmise võimsusega põletusseadmetest väljuvale õhusaastele. Keskmise võimsusega (1-50 MW) põletusseadmeid kasutatakse Eestis valdavalt soojuse tootmiseks (väiksemate linnade, külade, koolide jms katlamajad) aga ka tööstuses ning neid on kokku ligikaudu 1000. Uutele seadmetele jõustuvad nõuded alates 2018. aasta detsembrist. Olemasolevatele seadmetele (need, mis on võetud kasutusele enne 20.12.2018)antakse üleminekuaeg, kuna põletusseadmete viimine direktiivi nõuetega vastavusse võib olla väga kulukaks.
Loe lähemalt siit
 
6. Puhtam õhk, vähem bürokraatiat 

Käesolevast aastast muutusid leebemaks saasteainete künnised, millest alates on tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba. Tänu sellele ei pea ligi 600 ettevõtet enam õhusaateluba omama vaid piisab oma tegevuse registreerimisest. Nüüd 1. jaanuarist tulebki oma tegevus registreerida.
Loe lähemalt siit 
 
Muu:
Seoses maavalitsuste reformiga on nüüdsest kohaliku omavalitsuse üksusel õigus oma korraldusega keelata avalikul ja avalikult kasutataval veekogul veesõidukitega liiklemine, kehtestada liikluskiiruse piirang ja keelata veekogujääle minek. Ennem tegi seda maavanem.

Lisainfo:
Berit-Helena Lamp
Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik
626 2910; 5303 6253
berit-helena.lamp@envir.ee 


-uudis-:Info valla suurte perede ja puuetega laste vanematele
-lisatud-:09.01.2018, 15:35
-sisu-:Väike-Maarja vallavalitsus kinkis valla suurtele peredele (kolm ja enam last peres) ja puuetega lastega peredele jõuludeks kinkekaardi (40 euro väärtuses).

Kinkekaardi saab kätte kuni 31. jaanuarini:
- vallamajast (Pikk tn 7, Väike-Maarja, kabinet 102, lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo, tel 329 5762);
- Rakke teeninduspunktist (Simuna tee 10, Rakke, teabespetsialist Piret Lükk, tel 326 0870 ja 510 3267).

Kaasa palun võtta laste isikut tõendav dokument, puuetega lastel ka puuet tõendav dokument.