Üldinfo / Sõprusvallad


Sündmuste kalender
E T K N R L P
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Tänased üritused
Võistluspäev Väike-Maarja mudelihallis
Sisejalgpallivõistlus Futsal Cap
Nädala eelinfo
4. nädal
3. nädal
Ametlikud teated
Infot rongi- ja bussiliikluse sõidugraafikute kohta
Teade ruumi väljaüürimisest
Infoleht
Infolehtede arhiiv
Millist vallanime eelistad, juhul kui Rakke ja Väike-Maarja vallad ühinevad?
Väike-Maarja
Rakke-Maarja
Väike-Rakke
Pandivere
Vahet pole
Kasutajatele
Kasutajanimi:

Parool:

Pea mind meeles
Unustasid parooli?
Registreeru kasutajaks
Sotsiaalmeedia
Facebook
Statistika
Kirjeid külalisteraamatus: 542
Kasutajaid: 634
Foorumis teemasid: 113
Foorumis postitusi: 297
Koostööpartnerid

Sõprusvallad

Väike-Maarja vallal on välja kujunenud sõprussidemed Hausjärvi ja Sonkajärvi valdadega Soomes, Sirdali kommuuniga Norras, Tommerupi kommuuniga Taanis ja Kaarma vallaga Saaremaal.

Hausjärvi vald
Hausjärvi vald asub Soome lõunaosas, 85 km Helsingist põhja pool. Pindala on 360 km², elanike arv 7800. Sõprusleping sõlmiti 1989. a, 1995. a muudeti lepingut. Lepingu kohaselt on toimunud palju vastastikuseid külaskäike erinevates eluvaldkondades (sotsiaal-tervishoid, haridus, kultuur, kommunaalmajandus, talumajandus, keskkond). Hausjärvi valla juhtkonna poolt on aastate jooksul läbi viidud mitmeid koolitusi Väike-Maarja vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetele ja töötajatele. Pandivere päevadel on Hausjärvilt osalenud mitmeid külalisi ja külalisesinejaid. Ka siinsed isetegevuslased on Hausjärvile külakosti viinud. Pikka aega on Kiltsi Põhikoolil head suhted olnud Monni kooliga. 1999. a aprillis oli Väike-Maarja Pasunakoor edukal kontsertreisil nii Hausjärvi kui Sonkajärvi valdades, Väike-Maarja esindus on mitmel aastal osalenud Mommila järve sõudevõistlustel, üheskoos on mitmeid kordi osaletud Eesti-Soome linnade-valdade päevadel.

Hausjärvi vald Internetis: http://www.hausjarvi.fi/


Sonkajärvi vald
Sonkajärvi vald asub Kesk-Soomes, 25 km kaugusel Iisalmist. Pindala on 1600 km², elanike arv 5400. Sõprussidemed said alguse juba 1989. a, ametlik leping sõlmiti 1997. a. Sõprussidemed Sonkajärvi vallaga said alguse kontaktidest Väike-Maarja Gümnaasiumiga ning ajapikku need laienesid. Pärast ametliku sõpruslepingu sõlmimist 1997. a jaanuaris on suhted olnud mõlemapoolselt aktiivsed. On olnud mitmeid vastastikku kasulikke külaskäike erinevates eluvaldkondades (infotehnoloogia, kommunaalmajandus, kultuur, haridus). Jätkuvalt on Väike-Maarja gümnaasiumil koostöö sealse gümnaasiumiga, toimub õpetajate vahetus. Sonkajärvilt saadud õigustele ja kogemustele tuginedes on Väike-Maarjas 16 korral peetud Eesti esivõistlusi naisekandmises, millel on Eesti suvises kultuuripildis olnud oma kindel koht. Sealsed kollektiivid on osalenud Pandivere päevadel, rahvamuusikaansambel käis ka meie pasunakoori 100. sünnipäeva pidustustel. Väike-Maarja Pasunakoor oli 1999. a kevadel edukal kontsertreisil Sonkajärvil, kus osaleti ka Soome rahvaülikoolide 100. aastapäeva tähistamisel.  

Sonkäjärvi vald Internetis: http://www.sonkajarvi.fi/


Sirdali kommuun
Sirdali kommuun asub Norra edelaosas, West-Agderi maakonnas, ligi 100 km kaugusel Stavangerist. Pindala on 1541 km², elanike arv 1740. Sõprussidemed said alguse 1993. a, leping sõlmiti 1994. a. Suhted Sirdali kommuuniga kasvasid välja Avispea Vabakoguduse ja Sirdali kirikukoguduse pikaajalisest koostööst. Ametlik valdadevaheline leping sõlmiti 1994. a veebruaris. Koostöö on olnud sisukas ja mõlemapoolselt aktiivne mitmetes erinevates eluvaldkondades (kommunaalmajandus, talumajandus, sotsiaal-tervishoid, haridus, kultuur). Sirdalis on kontserte andnud Väike-Maarja rahvatantsijad, kammerkoor, ansambel Ma&W ja Väike-Maarjast pärit ooperisolist Vello Jürna. Vastastikku on koolitatud lasteaedade juhatajaid-õpetajaid ning koostööd teevad Väike-Maarja gümnaasium ja Sinnese kool. Koos Sirdali kommuuniga Norra välisministeeriumile esitatud mitmete projektide kaudu on saadud tehnilist abi keskkonna, kommunaalmajanduse ja haridusvaldkondades.

Sirdali kommuun Internetis: http://www.sirdal.org/


Tommerupi kommuun
Tommerupi kommuun asus Taanis Füni saarel, pindala 73 km², elanike arv 7500. Sõprussidemed loodi 1993. a, leping sõlmiti 1995. a. Tommerupi kommuuniga tehti aktiivset koostööd, eriti talumajanduse osas. Tommerupis toimus laiaulatuslik Väike-Maarja talumeeste koolitus, siinsetele talupidajatele saadeti kasutatud põllumajandusmasinaid (Balticoni projekti raames) ja vallale üldist humanitaarabi. Mitmeid kordi oldi vastastikku külas ning korraldati õppepäevi vallavalitsuse ja -volikogu liikmetele.
Taanis läbi viidud laialdase omavalitsusreformi käigus liideti Tommerupi kommuun 1. jaanuarist 2007. a viie ümberkaudse kommuuniga üheks suureks 42 000 elanikuga Assensi kommuuniks. Pärast Assensi kommuuni moodustumist katkesid ka ametlikud suhted Väike-Maarja ja Tommerupi vahel. 
 

Kaarma vald
Kaarma vallaga Saaremaal on sõprussidemed alates 1993. aastast. Vastastikku on käidud tutvumas üksteise elukorralduse, vallavalitsuse struktuuri ja olulisemate ettevõtmistega. Üksteiselt õppida on olnud nii meil kui neil. Meie pasunakoor on käinud Kaarma valla päevadel, sealsed isetegevuslased meie Pandivere päevadel ning on osaletud ka Väike-Maarjas naisekandmisvõistlusel, 2008. a kevadel käisid Kaarma valla sportlased Väike-Maarja spordirahval külas. Vastastikku on korraldatud töövarjupäevi. 2014. aastal ühines Kaarma vald Kärla ja Lümanda valdadega ning moodustus uus haldusterritoriaalne üksus - Lääne-Saare vald.

Lääne-Saare vald Internetis: http://www.kaarma.ee/

* * *

Mitmel korral oleme korraldanud ettevõtmisi kõigi sõprusvaldadega ühiselt. 1999. aasta üldlaulu- ja tantsupeo aegu viisime Väike-Maarjas läbi kultuurikonverentsi tutvustamaks sõprusvaldade esindajatele meie kultuurilugu ja kultuurielu tänast seisu ning põhjalikumalt Eesti laulu- ja tantsupidude traditsiooni. Koos Väike-Maarja isetegevuslastega oli külalistel võimalus marssida ka laulupeorongkäigus, mis oli kõigile fantastiline elamus. 2002. aasta Pandivere päevade raames toimus Väike-Maarjas ühine konverents teemal "Laps maailmas ja maailm lapses", kus kõne all olid laste ja noortega seonduvad rõõmud ja mured, probleemid ja nende lahendusteed ning vaba aja sisustamise võimalused erinevates riikides. Konverentsil esinesid ettekannetega nii Väike-Maarja kui ka Tommerupi, Sonkajärvi ja Hausjärvi esindajad.
2004. aasta üldlaulu- ja tantsupeost said osa kõigi sõprusvaldade esindajad. 2009. aasta üldlaulu- ja tantsupeol osalesid külalised Hausjärvilt ja Sonkajärvilt ning valla aukodanik Norrast, 2014. a üldlaulu- ja tantsupeol osalesid Hausjärvi valla esindajad.
Mitmete erinevate ettevõtmiste ja kokkusaamiste puhul on kolmel korral külastanud Väike-Maarjat Norra Kuningriigi suursaadik Eestis ja kahel korral Soome Vabariigi suursaadik Eestis.

* * *

Laiaulatuslik ühine ettevõtmine oli koostöö Väike-Maarja ja Kaarma valla arengustrateegia väljatöötamiseks ja arengukava koostamiseks aastatel 1999-2000. See tegevus toimus Phare projekti kaudu Euroopa Liidu rahastamisel ning hõlmas kõiki meie sõprusvaldu.