Ettevõtlus / Kasulik teave ettevõtjale


Eesti Vabariik 100
Georg Lurich
Sündmuste kalender
E T K N R L P
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Tänased üritused
*Näitused
*Rakke Kooli lõpuaktus
Nädala eelinfo
25. nädal
24. nädal
Ametlikud teated
*Infot rongi- ja bussiliikluse sõidugraafikute kohta
*Teade ruumi väljaüürimisest
Infoleht
Infolehtede arhiiv
Kasutajatele
Kasutajanimi:

Parool:

Pea mind meeles
Unustasid parooli?
Registreeru kasutajaks
Sotsiaalmeedia
Facebook
Koostööpartnerid

Kasulik teave ettevõtjatele

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
http://www.eas.ee

Alustavale ettevõttele
Tegutsevale ettevõttele

Toetusvõimaluste andmebaas: http://www.eas.ee/go.php?http://easbaas.bda.eeMaakondlikud Arenduskeskused

Maakondlikud arenduskeskused jagavad informatsiooni järgmistel teemadel:
Nõustavad alustavaid ettevõtjaid järgmistes küsimustes:
Nõustavad tegutsevaid ettevõtjaid järgmistes küsimustes:
Nimetatud küsimustes nõustavad maakondlikud arenduskeskused ettevõtjaid tasuta.

Lääne-Viru Arenduskeskus SA
http://www.arenduskeskus.ee/
E - N 9.00 - 17.00
Kreutzwaldi 5a Rakveres.
Nõustamisaeg on soovitav eelnevalt kokku leppida.


Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskus (PAIK)

http://www.pandivere.eu/

Teenused ettevõtjale:


Ettevõtja infovärav Aktiva
http://www.aktiva.ee/

Aktiva on peamine riigilt ettevõtlusega alustamist kavandavale ning juba tegutsevale väike- ja keskmise suurusega ettevõtjale loodud info-, teabe- ja suhtluskeskkond internetis. Aktivat toimetab ja arendab EAS. Infovärav pakub ettevõtjale informatsiooni avaliku sektori teenuste ja kehtivate regulatsioonide kohta; nõuandvaid artikleid ettevõtte asutamisest, igapäevasest juhtimisest, arendamisest; ettevõtlus- ja majandusalaseid uudiseid; ärikirjanduse tutvustusi.


Tööturuamet
http://www.tta.ee


Euroopa Liidu Struktuurifondid
http://www.struktuurifondid.ee/


Põllumajandus Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
http://www.pria.ee/

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) on EV Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus. PRIA ülesandeks on riiklike toetuste ning Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste andmise korraldamine, seadusega ettenähtud põllumajandusega seotud riiklike registrite ja muude andmekogude pidamine, nende andmete töötlemine ning analüüsimine.

Toetused: http://www.pria.ee/riiklikud_toetused/

Otsetoetused
Riikliku arengukava (RAK) investeeringutoetused
Riiklikud toetused
Kalanduse riiklikud toetused
Maaelu arengukava (MAK) toetused

PRIA Toetuste ajakava 2007: http://www.pria.ee/riiklikud_toetused/toetuste_ajakava_2007_01.05.07.xls

PRIA Registrid
(http://www.pria.ee/registrid/)


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
http://www.kik.ee/

KIK on Rahandusministeeriumi haldusalas ja põhitegevusteks on:
Keskkonnaprogrammi elluviimine toimub keskkonnatasude seaduse alusel riigieelarvesse laekunud rahast. KIK korraldab projektide läbiviimiseks vahendite taotlemist, kasutamist ja aruandlust. Keskkonnaprogramm jaguneb kaheksaks valdkonnaks: veekaitse, jäätmed, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalavarud, keskkonnateadlikkus ja maakondlik programm. Kõik programmid jagunevad omakorda alamprogrammideks.

Euroopa Regionaalarengu Fond ehk ERF on üks neljast Euroopa Liidu regionaalpoliitika fondist, mis toetab majanduse ja infrastruktuuride arendamist sh keskkonnainfrastruktuuri arendamist. Keskkonnainfrastruktuuri valdkonnad on veekaitse ja –kasutus; taastuvenergeetika; jäätmekäitlus ja bioloogiline ja maastikuline mitmekesisus. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus täidab ERFi osas rakendusüksuse ülesandeid.

Ühtekuuluvusfondi (ÜF, Cohesion Fund) abil viib Euroopa Liit ellu oma regionaalpoliitikat ning aitab järele majanduslikult vähem arenenud piirkondi. Keskkonnasektoris saavad ÜF toetust esmajärjekorras järgmised valdkonnad: joogivesi, reovesi, jäätmekäitlus ja õhu puhtus (puhas õhk)
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus täidab projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel rakendusüksuse ülesandeid.

KIKi pikaajalised keskkonnalaenud on mõeldud suurteks keskkonnakaitselisteks investeeringuteks, nagu veemajanduse, jäätmekäitluse, taastuvenergeetika ning teiste keskkonda säästmist ja taastamist aitavate projektide arendamiseks. KIKi pikaajalised keskkonnalaenud jagunevad sihtgruppide põhjal kolmeks: laenud kohalikele omavalitsustele, laenud kohalike omavalitsuste omandis olevatele ettevõtetele, laenud eraettevõtetele.


Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis
http://www.norden.ee/


Avatud Eesti Fond
http://www.oef.org.ee/


Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon
http://www.evea.ee


Maksu- ja Tolliamet
http://www.emta.ee/

Tegevust alustava FIE ABC: http://www.emta.ee/?id=1361


Rahandusministeerium
http://www.fin.ee/


Põllumajandusministeerium
http://www.agri.ee/


Justiitsministeerium
http://www.just.ee/

Nõuanded: http://www.just.ee/14568

Erinõuetega tegevusalad: http://www.just.ee/11982
  • Litsentsimisele kuuluvad tegevusalad
  • Vabade elukutsete tegevusalad
  • Majandustegevuse registrisse kantavad tegevusalad

Majandustegevuse register
http://mtr.mkm.ee/


Eestimaa Talupidajate Keskliit (ETKL)
http://www.taluliit.ee/


Maaelu Edendamise SA (MES)
http://www.mes.ee/

MES võimaldab põllumeestele ja teistele maaettevõtjatele soodsatel tingimustel erineva sihtotstarbe ja kestvusega laenusid majandustegevuse arendamiseks.

Toetame Eesti maapiirkonna majanduslikku arengut:
  • teavitustoetusega
  • toetusega kutseõppeasutuste maamajanduslike erialade õpilastele


Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK)
http://www.taluliit.ee/


Maaettevõtja infovärav (PIKK-portaal)
http://www.pikk.ee/


Eesti Väliskaubanduse Liit
http://www.etc.ee/


Kaubandus Tööstuskoda
http://www.koda.ee/


Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon
http://www.bpw-estonia.ee/


Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus (KredEx)

http://www.kredex.ee/


Krediidiinfo
http://www.krediidiinfo.ee


Registrite ja Infosüsteemide Keskus
http://www.eer.ee/

Registrite ja Infosüsteemide keskus on Justiitsministeeriumi valitsemisalas töötav riigiasutus, mille tegevusvaldkonnaks on Justiitsministeeriumi valitsemisala registrite ja infosüsteemide arendamine ja haldamine ning side- ja infotehnoloogiaalaste teenuste pakkumine. Muuhulgas ka
  • Äriregistri online teabesüsteem
  • Kinnistusraamatu päringusüsteem
  • Andmete elektrooniline esitamine äri- või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile
  • Euroopa äriregister


Elektrooniline Riigiteataja

https://www.riigiteataja.ee


Eesti Statistikaamet

http://www.stat.ee/


Kompass
http://www.kompass.ee


Raamatupidaja
http://raamatupidaja.ee/


Sekretär

http://sekretar.ee/