Adam Johann von Krusensterni nimeline Mittetulundusühing

MTÜ-st

Kontakt

Admiral Krusenstern

Kiltsi loss

Üritused

Tulekul

Kroonika

 

Adam Johann von Krusenstern sündis pere seitsmenda lapsena Hagudis 19.novembril 1770.aastal. Õppinud 12. eluaastani kodumõisas, asus Adam Johann õppima Tallinna Toomkooli ja seejärel Kroonlinna Kadetikorpusesse.

A.J.von Krusensterni eestvedamisel sai teoks I Vene ümbermaailmareis. Ekspeditsioonil oli riiklikus plaanis äriline eesmärk ja reisile ei antud isegi instruktsioone teaduslikuks tööks. Krusensterni teeneks on, et ta suutis muuta ekspeditsiooni teaduslikuks reisiks. Ümbermaailmareisi tulemused olid märkimisväärsed. Erilist tähelepanu pälvisid külastatud maade ja saarte looduse, eluolu ning traditsioonide kirjeldused. Ekspeditsiooni tulemused avaldas Krusenstern ulatuslikus töös "Reis ümber maailma laevadel "Nadeþda" ja "Neeva" 1803., 1804., 1805. ja 1806. aastal".

1816.aastal ostis Adam Johann Kiltsi mõisa, kus valmis ka tema tuntuim töö - "Lõunamere atlas".

1827-1842 töötas Krusenstern Peterburis Mereväe Kadetikorpuse direktorina.

Adam Johann von Krusenstern suri Kiltsis 12.augustil 1846. aastal ning on maetud Tallinna Toomkirikusse.