Õppe- ja kasvatustöö

Väike-Maarja lasteaias on kaheksa rühma, seitse asub Väike-Maarjas ja üks liitrühm Kiltsis.
Lasteaias on 32 töötajat.

Õppekava (*.pdf)