Lapsevanemale

Lasteaed lähtub koostöös lapsevanematega partnerluse põhimõtetest. Lasteaia töötajad austavad perekonna, kes kannab peamist vastutust lapse kasvatamise, hoolitsuse ja arengu eest, kasvatuspõhimõtteid ja teevad lapsevanemaga lapse arengu ja õppimise soodustamiseks koostööd, mis toetub vastastikusele usaldusele ja lugupidamisele ning avatud dialoogile ("Väike-Maarja lasteaia õppekava").

 

 

Viited lasteaiaga seotud õigusaktidele