Eripära ja ajalugu

Eripära

Omanäoline muusikaline kasvatus
Tervislike eluviiside tähtsustamine - õuesõpe, ujumisõpetus
Aastaringsed traditsioonilised laste ühisüritused
Sõbralik, traditsioonehoidev, avatud kollektiiv
Sõbralikud suhted kooli ja kõikide valla asutustega

Pidu "Tere sügis!"         Mardisandid
        

Ajalugu

Kõige vanem teade Väike-Maarja lasteaia kohta pärineb 1928. aastast, kus Virumaa Lastekaitse Ühingu Vao osakond palub Väike-Maarja Ühisgümnaasiumilt ruume suverühmade avamiseks.
1951.aasta kevadel avati sõimerühm ja alates 1.sepembrist avati lasteaed Jaama tänav 4 majas. 1959.aastal eraldus sõimerühmast lasteaed ja hakkas tegutsema Võidu tänav 1 hoones. 1967. aastal oli lasteaed kasvanud ja saadi juurde Simuna maantee 5 hoone. Sellel ajal töötas lasteaias neli rühma.
Alates 1984. aasta 1.märtsist asume aadressil Lõuna 10.
Aastal 2000 avati üks liitrühm Kiltsis.